Strefa Istnienia

 

Strefa Istnienia (SI) – to przestrzeń, w której zajmujemy się profilaktyką zdrowia, powracaniem do zdrowia (terapia), edukacją, rozwojem oraz zapewnieniem sobie bezpieczeństwa w świecie.

Podążamy ścieżką zdrowia poprzez terapię i edukację.
Prowadzimy terapię bazującą na terapiach naturalnych oraz pracy z energią.
Uczymy się, że największy wpływ na jakość naszego życia mamy my sami, a kluczami są wiedza, umiejętności i konsekwentne działanie w kierunku pożytecznych dla nas zmian.

Podstawą istnienia oraz podstawowymi prawami fizyki, biologii i chemii: jest obieg energii (oraz materii).
Uwzględniamy i doceniamy to w naszych działaniach, dając energii i pracy z nią honorowe miejsce w przestrzeni SI.
Wszystko fundamentalnie ma energię, składa się z niej i jest nią.
Emocja, uczucie, odczucie, myśl, ciało, ruch

W ramach Strefy Istnienia prowadzone są także zajęcia z cyklu: „Żyję Świadomie”, kręgi oraz konsultacje indywidualne dla:

– Dzieci i Młodzieży
– Dorosłych

Uczymy się podejmowania świadomych decyzji i wyborów, zależności
w naszym organizmie, narzędzi jakich potrzebujemy by trwać w zdrowiu
i stabilnego poczucia wartości, mądrze ustawionych granic, asertywności, konstruktywnej komunikacji, swobody w byciu sobą, ciekawości, sprawczości, doświadczania i empatii. Akceptujemy nasze błędy i słabości
i staramy się transformować je w nowe jakości i wyciągać
z nich naukę na przyszłość oraz siłę.

Poprzez wiedzę o działaniu organizmu, mechanizmach działających w nas i  w otaczającej nas rzeczywistości, poprzez racę z nawykami, myślami, emocjami, stanami w jakich bywamy i szeroko rozumianymi nawykami oraz poprzez narzędzia jakie poznajemy i stosujemy – zmieniamy i kształtujemy swój świat oraz wpływamy na nasze otoczenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w dedykowanych zakładkach, a informacje o wszystkich wydarzeniach znajdują się w kalendarzu.