O warsztatach:

✨ WPROWADZENIE:
W Strefie Istnienia prowadzę autorskie zajęcia „ŻYJĘ ŚWIADOMIE”, w ramach których wraz z Dziećmi i Młodzieżą uczymy się nowych, bezpiecznych i wspierających dla nas postaw i nawyków poprzez poznawanie, oswajanie i pogłębianie wiedzy o:
emocjach, uczuciach, różnych stanach bio-fizyko-chemiczno-mentalnych w jakich się znajdujemy, radzeniu sobie w różnych sytuacjach, empatii, asertywności, nawykach, stabilnym poczuciu wartości ulokowanym w Sobie (a nie poza Sobą), zdrowym dystansie, precyzyjnej i konstruktywnej komunikacji, uzależnieniach, współuzależnieniach, zdrowym funkcjonowaniu, świadomych wyborach, mechanizmach działania organizmu i zmianach zachodzących w organizmie, zdrowej postawie ciała (świadomości ciała, samoobserwacji i reagowaniu na sygnały jakie ciało wysyła), obserwacji, świadomości, zrozumieniu zasad istnienia (fakt, że jesteśmy Istotami – formami Istnienia) i powiązań Wszechświata (zasada akcja – reakcja; dzialanie-konsekwencja), pułapkach wynikających z kulturowo-społeczno-religijno-polityczno-medialno-marketingowych wpływów (nawyki nabyte w drodze kulturowo-społecznych przekazów), fake-newsach polu rodzinnym i wpływach relacji rodzinnych, wszelkich relacjach z Ludźmi, stereotypach, precyzyjnym wysławianiu się – bez utrwalania stereotypów, umiejętności słuchania, bezpieczeństwie, świadomej seksualności, profilaktyce zdrowia, pracy z myślami, ciałem, zdrowym ruchu i odżywianiu się, odpowiedzialności za własne przekonania o sobie, o świecie oraz odpowiedzialności za własne funkcjonowanie.
Znaczna część zajęć bazuje na samopoznaniu, wyrabianiu stabilnego poczucia wartości, asertywności, odkrywaniu w jaki sposób działa Nasz organizm (także w relacjach zewnętrznych), jak utrwalają się nawyki, jak można z nimi pracować i je zmieniać, jeśli są dla Nas niekorzystne.
Uczymy się myśleć krytycznie, samodzielnie, empatycznie, odpowiedzialnie.
Uczymy się troski o siebie i przyjaznego stosunku do siebie i świata.
Uczymy się też zauważania naszego Istnienia w szerszym kontekście, zatem poruszamy również kwestie ochrony środowiska i zrozumieniu, że Ziemia to nasz dom, świadomego konsumpcjonizmu, świadomej gospodarki i produkcji, szacunku do wszelkich Istot i form Istnienia i szacunku do samego Istnienia.
✨ PODZIAŁ TEMATYCZNY:
Zajęcia edukacyjno-warsztatowe z Dziećmi i z Dorosłymi prowadzone są w kolejnych blokach tematycznych.
✨ FORMA ZAJĘĆ:
Zajęcia są prowadzone w różnej formie. Dialog i rozmowy (zawsze!), wykłady, prezentacje, czytanie tekstów, oglądanie filmików, odgrywanie scenek, praca z ciałem.
Nikt nie jest zmuszany do wypowiadania się, czy jakichkolwiek czynności. Gdy Ktoś nie ma chęci brać w danym zadaniu udziału – może się przyglądać. Uczymy się decyzyjności i szanowania decyzji Innych Osób.
✨PODSUMOWANIE:
Uczymy się o funkcjonowaniu Nas jako Ludzi, czyli zajęcia łączą w sobie biologię, fizykę, chemię, anatomię, fizjologię, psychologię, socjologię i wszystko to, co potrzebne do zrozumienia zasad funkcjonowania Człowieka, samopoznania, nabycia ze sobą głębokiego kontaktu, większego zrozumienia Siebie o otaczającego Nas świata oraz mechanizmów widocznych w świecie Ludzi oraz korzystania z umiejętności samoregulowania, kontrolowania Siebie i sytuacji.
Uczymy się odpowiedzialności za Siebie i wiedzy, że to jak funkcjonujemy i czy czujemy się wartościowi i szczęśliwi zależy głównie od Nas i jest pod naszą kontrolą. Odpowiadamy też za nasze zdrowie i kondycję tej Planety.
Na naszych zajęciach uczymy się jak być niezależnymi, samodzielnie myślącymi, świadomymi, empatycznymi, asertywnymi, trudnymi do zmanipulowania Jednostkami, które bez zbędnego nadęcia znają i szanują swoją wartość i nie są tak bardzo podatne na zranienie, bo wiele wiedzą, rozumieją, czują, są uzbrojone w narzędzia do użytku na co dzień i mają wyrobione i przećwiczone zdrowe i pomocne nawyki.


Prowadząca: Ewa Michalik-Kardaś
terapeutka, pedagog, nauczycielka, kompanka.


Odbiorcy: Dzieci w wieku 10-18 lat w dwóch grupach wiekowych:
10-13; 14-18 lat

Tematyka zajęć:

 1. Świadomy oddech
  Oddech jako podstawa naszej siły życiowej. Pozwala na prawidłowe dotlenienie komórek i usuwanie z nich efektów przemiany materii. Prawidłowy oddech umożliwia właściwy obieg energii w organizmie.
  Świadomy oddech jest w stanie uspokoić emocje, wyciszyć, pozwolić na koncentrację, spokój.
  Może być świetnym sposobem na sytuacje kryzysowe, może też pobudzać, dodawać energii. Właściwie używany – pomaga organizmowi osiągnąć stan równowagi i harmonii.

  Cele: nabycie nawyku prawidłowego oddychania: nos, przepona i korzystania ze świadomego oddechu w różnych sytuacjach życiowych.

 2. Relaksacja i wyciszenie
  Korzystanie z oddechu, spokojnego ruchu, spokojnej muzyki.
  Wyciszenie – zamykanie oczu i koncentracja na oddechu i obecności w chwili obecnej. Nauka afirmacji i wizualizacji, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować nasz nastrój i nastawienie, a także zmieniać podejście i nawyki.

  Cele: wyrabianie w sobie umiejętności wyciszenia, koncentracji, zobaczenia własnych myśli/emocji/stanów w jakich się znajdujemy z pozycji obserwatora, obecność w chwili teraźniejszej, umiejętność bycia poza szumem, nerwami, stresem oraz nabywanie umiejętności zdrowego podchodzenia do trudnych sytuacji, nabywanie dobrego kontaktu ze sobą i z innymi Ludźmi.

 3. Emocje, uczucia, stany w jakich bywamy
  Emocje, uczucia i różne stany w jakich bywamy (choćby wynikające z naturalnych cykli, w jakich się znajdujemy) są stałymi towarzyszami naszej egzystencji. Bez zrozumienia ich, zaakceptowania i nauki bezpiecznego wyrażania jesteśmy słabsi i mniej stabilni.

  Cele: Nauka nazywania, rozpoznawania emocji, uczuć, stanów w jakich bywamy i radzenia sobie z nimi, swobodnego rozmawiania o nich i nauka komunikowania swojego samopoczucia otoczeniu.
 1. Postawa i świadomość ciała
  Praca ze świadomością ciała, organizmu i postawy.
  Nauka rozpoznawania przyjmowanych postaw i ich powiazania z naszym nastrojem, samopoczuciem i nieraz konsekwencjami zdrowotnymi jeśli nasze nawyki w obrębie ciała, postawy są szkodliwe.
  Nauka reagowania na rozpoznane sygnały płynące z organizmu dotyczące zarówno samopoczucia, nastawienia, oraz fizycznego bólu na tle somatycznym lub wynikającego z niewłaściwej postawy ciała.
  Uczymy się również akceptowania naszej cielesności, lubienia jej i swobodnego kontaktu z nią poprzez szacunek, miłość, troskę i wysoką samoświadomość.
  Ruszamy, czujemy, słuchamy, tańczymy, dotykamy, stawiamy granice.

  Cele: Akceptacja i pokochanie własnego ciała, umiejętność wsłuchania się w sygnały płynące z ciała, obserwowanie siebie, reagowanie na sygnały wysyłane przez ciało, prosta postawa, wyćwiczenie stabilności i równowagi, zwracanie uwagi na nieprawidłową postawę ciała (szkodliwą, powodująca późniejsze bóle i schorzenia), świadoma zmiana nawyków związanych z niewłaściwą postawą, dbanie o postawę w chodzeniu, staniu, siedzeniu, spaniu, noszeniu plecaków, podnoszeniu ciężarów, akceptacja własnej cielesności.

 2. Konstruktywna komunikacja
  Konstruktywna komunikacja to umiejętność swobodnego, empatycznego, nastawionego na zrozumienie, rozwiązanie problemu i uważność wyrażania siebie i swoich opinii ora umiejętność głębokiego, uważnego słuchania bez zgadywania, nadinterpretacji, domysłów, postawy „wiem lepiej”.
  By nauczyć się konstruktywnej komunikacji uczymy się jej cech oraz tego, co w niej przeszkadza, a następnie wdrażamy poznane zasady do naszego życia.

  Cele: Nabycie umiejętności posługiwania się mową nieoceniającą, nieagresywną, umiejętność słuchania mającego na celu „usłyszenie” drugiej osoby (a także samego siebie), precyzja w mowie (m.in. unikanie generalizacji/uogólnień, oceniania osoby i skupienie bardziej na ocenie zachowania z uwzględnieniem możliwych jego przyczyn), nastawienie się na konstruktywne rozwiązanie, asertywność i swoboda w komunikacji.

 3. Empatia
  Empatia będzie wpleciona we wszystk