Osoby Dorosłe

❤

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia grupowe to cykliczne spotkania na których spotykamy się, by omawiać zadany temat.

Spotkania grupowe przeprowadzone są:
online lub
stacjonarnie, w pracowni Strefy Istnienia.

Zajęcia dla Dorosłych odbywają się w soboty między 10.00, a 14.00

Najbliższe zajęcia grupowe:

Emocje, uczucia i stany w jakich bywamy.

❤

Wsparcie indywidualne: mentoring

Sesje indywidualne przeprowadzone są za pomocą
SKYPE lub
NA ŻYWO w pracowni Strefy Istnienia.

Pracujemy w zakresie profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa.
Przerabiamy: emocje, uczucia, stany w jakich bywamy, myśli, przekonania, traumy, nawyki, uwalniamy blokady energetyczne i przywracamy prawidłowy obieg energii.

Pracujemy na poziomie energii, umysłu i ciała.


Pielęgnujemy sprawczość, odpowiedzialność, wspierające nastawienie do siebie i świata, stabilne poczucie wartości.

Analizujemy całość, uzbrajamy się w narzędzia i umiejętności, z których następnie uczymy się korzystać już samodzielnie.


Uwaga!

Mentoring nie jest psychoterapią.

Uzupełniamy wiedzę, odkrywamy szkodliwe nawyki, uczymy się zdrowych nawyków, pracujemy z energią i uczymy się działać w zdrowiu, bezpieczeństwie i w harmonii.

Umów się:

telefon: 694 127 747
lub
e-mail: strefaistnienia@gmail.com

Inwestycja:
250 zł / godzinna spotkanie online*,
270 zł / godzinne spotkanie w Strefie Istnienia

w przypadku pracy z egerią (terapia, nie mentoring) – preferowane jest spotkanie bezpośrednie