Młodzież

WARSZTATY „ŻYJĘ ŚWIADOMIE”
DLA MŁODZIEŻY 14 – 18 lat

– Emocje/uczucia/myśli/stany w jakich bywamy,
– Asertywność,  
– Świadomy ruch i postawa ciała,
– Praca z ciałem,
– Przemoc rówieśnicza,
– Praca z wewnętrznym krytykiem,
– Empatia, miłość, zrozumienie,
– Techniki oddechowe, relaksacja, wyciszenie,
– Ataki paniki i zapobieganie im,
– Wybaczanie, wdzięczność, zdrowy dystans jako postawy uwalniające,
– Empatia, szacunek, wrażliwość
(ale nie przewrażliwienie),

– Sprawczość i odpowiedzialność,
– Działanie organizmu,
– Uzależnienia i nawyki – praca z rozpoznawaniem działających w nas mechanizmów i zmienianiem tych, których nie chcemy i nam nie służą,
– Stabilne poczucie wartości i pewności siebie,
– Profilaktyka i poprawa zdrowia,
– Świadoma praca z podświadomością
(afirmacje, wizualizacje, budowanie pozytywnego nastawienia),
– Wiedza o stresie oraz radzenie sobie
w sytuacjach stresogennych,

Dla Kogo?

Dla tych osób, które potrzebują wzmocnienia, szerokiej profilaktyki zdrowotnej, poczucia wewnętrznego spokoju, stabilizacji, równowagi, uczucia szczęścia, satysfakcji,
poczucia sprawczości
i decyzyjności w swoim życiu,
stawiania granic, asertywności, konstruktywnego komunikowania się

z otoczeniem,
rozpoznawania zagrożeń
i eliminowania ich, umiejętności zadbania

o siebie i nauki
miłości do siebie
oraz otaczającego świata
i swobodnego poruszania się w tym.

Zapraszam też te Osoby, które szukają luzu w pozyskiwaniu narzędzi do swobodnego wyrażania siebie:)

– Praca z uważnością, koncentracją, świadomością,
– Konstruktywna komunikacja
(precyzyjna i empatyczna mowa oraz słuchanie z usłyszeniem rozmówcy),
– Prawo wyboru,  
– Swobodne wyrażanie siebie
– Krytyczne i samodzielne myślenie,
– Ustawianie i strzeżenie własnych granic,
– Bezpieczeństwo w świecie,
– Rozpoznawanie manipulacji i uwalnianie się od niej,
– Słuchanie swojego organizmu i reagowanie na sygnały z niego płynące.

Zajęcia odbywają się w trybach:
stacjonarnym i online

CZAS TRWANIA
Raz w tygodniu 80 minut (1h 20 minut)

Kolejny cykl rozpoczyna się pod koniec września 2024.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i trwają 1,5 roku (przerwa na wakacje, a następnie – kontynuacja)

17.30 – 18.50

INWESTYCJA:

250 zł/miesiąc

(niezależnie od ilości wypadających w danym miesiącu zajęć)

Poza stałymi zajęciami trwającymi przez cały rok – zapraszam także na dodatkowe warsztaty z
poszczególnych bloków tematycznych
(np.: trening asertywności, wewnętrzny krytyk, budowanie stabilnego poczucia wartości), które będą realizowane oddzielnie w wyznaczonych terminach i wyszczególnione w zakładce Terminarz.