Warsztaty

✨ WPROWADZENIE
Zapraszam na autorskie warsztaty z cyklu „ŻYJĘ ŚWIADOMIE”, w ramach których uczymy się nowych, bezpiecznych i wspierających dla nas postaw i nawyków poprzez poznawanie, oswajanie i pogłębianie wiedzy o:
świadomym oddechu, stresie, emocjach, uczuciach, myślach, różnych stanach bio-fizyko-chemiczno-mentalnych w jakich się znajdujemy, radzeniu sobie w różnych sytuacjach, empatii, asertywności, nawykach, stabilnym poczuciu wartości ulokowanym w Sobie (a nie poza Sobą), relacjach, zdrowym dystansie, precyzyjnej i konstruktywnej komunikacji, uzależnieniach, współuzależnieniach, traumach, mechanizmach działania organizmu i zmianach zachodzących w organizmie pod wpływem różnych bodźców, ciele (świadomości ciała, samoobserwacji, zdrowej postawy ciała, roli ciała w uwalnianiu się z problemów i nawyków, reagowaniu na sygnały jakie ciało wysyła), samoregulacji, mechanizmach powiązań Wszechświata (zasada akcja – reakcja; działanie-konsekwencja), pułapkach wynikających z kulturowo-społecznych wpływów, rozpoznawaniu manipulacji i obronie przed nią, psychologii społecznej, świadomej seksualności, profilaktyce i powrocie do zdrowia, zdrowym ruchu i odżywianiu się, odpowiedzialności za własne przekonania o sobie i o świecie, odpowiedzialności za własne funkcjonowanie oraz sprawczości i podejmowaniu działań.

Znaczna część zajęć bazuje na samopoznaniu, wyrabianiu stabilnego poczucia wartości, asertywności, odkrywaniu w jaki sposób działa Nasz organizm (także w relacjach zewnętrznych), jak utrwalają się nawyki, jak można z nimi pracować i je zmieniać, jeśli są dla Nas niekorzystne.

Pracujemy na poziomie świadomym i podświadomym, poznajemy energetykę naszego organizmu i jej relację z otoczeniem

Uczymy się myśleć samodzielnie, empatycznie, odpowiedzialnie.
Uczymy się troski o siebie i przyjaznego stosunku do siebie i świata.
Uczymy się też zauważania naszego Istnienia w szerszym kontekście, zatem poruszamy również kwestie ochrony środowiska i zrozumieniu, że Ziemia to nasz dom, świadomego konsumpcjonizmu, świadomej gospodarki i produkcji, szacunku do wszelkich Istot i form Istnienia i szacunku do samego Istnienia.

Wszystkie wymienione wyżej aspekty stanowią klocki wielkiej układanki – widać jej zarys, obraz i widok staje się klarowny.

✨ PODZIAŁ TEMATYCZNY
Zajęcia edukacyjno-warsztatowe z Młodzieżą i z Dorosłymi prowadzone są w kolejnych blokach tematycznych.

✨ FORMA ZAJĘĆ
Zajęcia są prowadzone w różnej formie. Są to dialog i rozmowy, wykłady, prezentacje, czytanie tekstów, oglądanie filmików, odgrywanie scenek, narzędzia aktorskie, praca z ciałem, praca z głosem i świadomym ruchem, elementy tańca i muzyko/dźwiękoterapii, treningi uważności, koncentracji i skupienia, techniki uwalniania i kumulowania energii.
Nikt nie jest „zmuszany” do wypowiadania się, czy jakichkolwiek czynności. Gdy Ktoś nie ma chęci brać w danym zadaniu udziału – może się przyglądać. Uczymy się decyzyjności, respektowania własnych granic, dostrzegania swojej gotowości oraz szanowania decyzji Innych Osób.

Od czasu-do czasu zachęcam jednak Uczestników do wyjścia ze strefy komfortu (strefy przyzwyczajeń) – bo jest to droga do zmian.


✨PODSUMOWANIE
Uczymy się o funkcjonowaniu Nas jako Ludzi, czyli zajęcia łączą w sobie biologię, fizykę, chemię, anatomię, fizjologię, psychologię, socjologię i wszystko to, co potrzebne do zrozumienia zasad funkcjonowania Człowieka, samopoznania, nabycia ze sobą głębokiego kontaktu, większego zrozumienia Siebie o otaczającego Nas świata oraz mechanizmów widocznych w świecie Ludzi oraz korzystania z umiejętności samoregulowania, kontrolowania Siebie i sytuacji.

Odkrywamy rolę pełnej odpowiedzialności za Siebie i wiedzę, że to jak funkcjonujemy i czy czujemy się wartościowi i szczęśliwi zależy głównie od Nas i jest pod naszą kontrolą.

Odpowiadamy za nasze zdrowie i komfort życia.

Celem jest stawanie się niezależnymi, samodzielnie myślącymi, świadomymi, empatycznymi, asertywnymi, trudnymi do zmanipulowania (także przez nasz własny umysł) Jednostkami, które bez zbędnego nadęcia znają i szanują swoją wartość i nie są tak bardzo podatne na zranienie, bo wiele wiedzą, rozumieją, czują i są uzbrojone w narzędzia codziennego użytku oraz mają wyrobione i przećwiczone zdrowe i pomocne nawyki.

***

Prowadząca: Ewa Michalik-Kardaś
terapeutka, naturopatka, pedagog, trenerka, nauczycielka, warsztatowiec, współtowarzyszka.

Odbiorcy: Wszyscy od 10 roku życia (odpowiednie grypy wiekowe mają dedykowane sobie konkretne wydarzenia)

Pozdrawiam i serdecznie zapraszam!
Ewa 🙂